Konwersja planów lotu SkyVector i Lecimy.org dla symulatorów lotu

Serwis internetowy Bartka Wilczka – Lecimy.org, jest znany od lat głównie dzięki przyjaznej i intuicyjnej obsłudze. SkyVector jest ogólnoświatowym serwisem ułatwiającym nawigację oraz tworzenie planów lotu. Plany z obu serwisów można wyeksportować do pliku .gpx. Poniżej formularz, który pozwala na konwersję tego pliku do formatów używanych w symulatorach X-Plane 11 i 12 oraz Microsoft Flight Simulator 2020.


Wybierz symulator:
Microsoft Flight Simulator 2020
X-Plane 11 lub 12


Eksportu do formatu .gpx dokonujemy w menu serwisu Lecimy.org lecimy.org: Drukuj plan lotu. W SkyVector należy nacisnąć Send Plan To… znajdujący się tuż obok ikony zapisu planu i z lewego menu wybrać .gpx i nacisnąć przycisk Download Dynon .GPX file. Ponieważ z poziomu planu lotu lecimy.org nie można wybrać aktywnego pasa do startu i lądowania, zalecam dodanie pierwszego punktu tuż za pasem startu, a ostatniego punktu tuż przed pasem lądowania. W przeciwnym razie Microsoft Flight Simulator sam utworzy nieco dziwny sposób dotarcia do pierwszego i ostatniego punktu trasy. W przypadku X-Plane takie obejścia nie są konieczne i wystarczy po prostu wskazać lotniska.

Po przesłaniu pliku .gpx poprzez formularz na tej stronie, natychmiast zostanie pobrany plik .pln (dla MSFS) lub .fms (dla X-Plane), który w swojej nazwie będzie zawierał kody ICAO lotnisk (lub nazwy lądowisk) startu i lądowania. Pobrany plan należy umieścić w MSFS w katalogu C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator, a w X-Plane w katalogu X-Plane 11[lub 12]\Output\FMS plans. Następnie należy wybrać go w symulatorze Microsoftu w zakładce Mapa świata -> Więcej -> Załaduj/Zapisz -> Wczytaj z tego PC. Wczytany plan wyświetli się na mapie świata, w urządzeniach do odbioru sygnału GPS w domyślnych samolotach oraz na mapie VFR. W X-Plane plan należy wczytać bezpośrednio w GNS 430 lub 530 naciskając przycisk FPL, przekręcając raz w prawo pokrętło PUSH CRSR, naciskając raz pokrętło PUSH CRSR, przekręcając w prawo pokrętło PUSH CRSR aż do wybrania właściwego planu i naciskając przycisk ENT. Jeżeli automatycznie nie ustawi się aktywny etap, należy nacisnąć FPL, nacisnąć raz pokrętło PUSH CRSR, szerszym pokrętłem umieszczonym pod pokrętłem PUSH CRSR ustawić kolejny, właściwy punkt zwrotny, nacisnąć przycisk MENU i przy zaznaczonej opcji Activate Leg? nacisnąć przycisk ENT.

Wczytanie planu lotu z poziomu symulatora X-Plane 11 i Garmin GNS™ 530

Konwerter zamienia polskie znaki, występujące w nazwach punktów zwrotnych, na wersje bezogonkowe, usuwa spacje w nazwach miejscowości i generuje z tych nazw pięcioznakowe identyfikatory (pisane wersalikami).

Automatycznie utworzone w lecimy.org punkty: CZERSK, EPWAGO (GOLF), EPWAKI (KILO). W Garmin GNS™ 530 w wersji Microsoftu widoczny aktualny odcinek CZERSK-EPWAGO.

W serwisie lecimy.org możemy pobrać plik .kml z naszym planem, który można otworzyć później w programie Google Earth Pro:

Możemy również skonwertować plan lotu do formatu PDF, uzyskując szereg przydatnych informacji (szczególnie w lotach wykonywanych tradycyjnymi metodami), a następnie wydrukować plan:

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.